Pomoc uzależnionym - KPP Środa Wlkp

Pomoc uzależnionym

Pomoc uzależnionym

 
.   .
.

ks_kapelan

 

W 1988 roku zorganizowałem przy kościele kolegiackim w Środzie Wlkp. duszpasterstwo trzeźwościowe. Dwa lata później powstała pierwsza grupa AA „Nowe Życie”, objęta przeze mnie duchową opieką. Krótko potem z mojej inicjatywy powołaliśmy Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie”. Urząd Miejski ofiarował nam pomieszczenia przy ul. Westerplatte 5, które były wykorzystywane m.in. na mitingi AA. Powstał tam także klub abstynenta wyposażony w urządzenia audiowizualne. W tymże samym czasie, za zgodą ówczesnego Komendanta Powiatowego Policji - inspektora Tadeusza Mnicha i jego zastępcy - młodszego inspektora Antoniego Kossowaskiego, nawiązałem współpracę z sekcjami ruchu drogowego i prewencji, dotyczącą przeciwdziałania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu. Rozpocząłem systematyczne, ośmiogodzinne dyżury w patrolach sekcji ruchu i prewencji oraz we wszystkim zmasowanych akcjach policyjnych dotyczących eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierowców.

Niewątpliwie były to nowatorskie pomysły, które z czasem, dzięki pozytywnym decyzjom kierownictwa komendy i wzajemnemu zaufaniu, zaczęły przynosić pozytywne efekty.

Osoby, co do których zachodziło podejrzenie, że są uzależnione lub często nadużywają alkoholu, jeśli wyrażały zgodę na rozmowę ze mną, otrzymywały przed pożegnaniem adresy poradni odwykowych i grup „aowskich”. Dotyczyło to zarówno kierowców jak i pieszych łamiących przepisy ruchu drogowego pod wpływem alkoholu, a także zatrzymanych do wytrzeźwienia w komendzie, z którymi rozmawiałem przed ich powrotem do domu. Takie same informacje zostawialiśmy w trakcie interwencji domowych.

Następną inicjatywą było uprzedzanie interwencji policyjnych. W tym przedsięwzięciu brali udział funkcjonariusze po służbie. Była to ich społeczna praca. Rzecz sprowadzała się do tego, że systematycznie odwiedzaliśmy rodziny, które najczęściej wzywały policję.

Bez Policji nie odbywały się też żadne imprezy profilaktyczne oraz promujące trzeźwość i zdrowy styl życia. M.in. ruch drogowy zawsze zabezpieczał trasę biegu trzeźwości ulicami Środy, w którym brało udział około tysiąca biegaczy. Większość policjantów przychodziła pracować przez kilka godzin po zakończeniu służby.

Kolejnym przedsięwzięciem było uruchomienie dwóch telefonów zaufania. Pierwszy (285-26-58) – AA obsługiwany jest nadal przez niepijących alkoholików z kilkuletnim stażem trzeźwości w siedzibie stowarzyszenia. Drugim był mój prywatny. Można było dzwonić w sprawach różnych uzależnień, zgłaszać przemoc w rodzinie i prosić o interwencję domową. Rocznie przeprowadzałem od 900 do 1100 rozmów.

Dzięki takim działaniom z każdym rokiem wzrastała ilość osób podejmujących leczenie odwykowe lub trzeźwiejących w oparciu o 12 kroków AA.

Na wszystkie rocznice powstania grupy AA zapraszani są przedstawiciele kierownictwa policji. Dzielnicowi natomiast są stałymi gośćmi w klubie abstynenta. Mogą się tutaj najlepiej przekonać o pozytywnych skutkach działania programu AA.

 

 
.
. Do góry .
20.09.2020