Patronat Episkopatu - KPP Środa Wlkp

Patronat Episkopatu

Patronat Episkopatu

 
.   .
.

DUSZPASTERSTWO POLICJI POD PATRONATEM EPISKOPATU

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski został wybrany przez Konferencję Episkopatu Polski – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Wybór został dokonany podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, które obradowało w dniach 2-3 października b.r.

W sposób formalny Biskup Polowy został powiadomiony przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Józefa Michalika i Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Biskupa Stanisława Budzika w piśmie wysłanym przez Sekretariat Episkopatu Polski w dniu 9 października 2007 roku. Pismo ma następującą treść:
Warszawa, dnia 9 października 2007 r.


SEP – 2.6.5.22-
                                                                                                                             Ekscelencjo,
                                                                                                                             Czcigodny Księże Biskupie!
 


                Księża Biskupi zgromadzeni na 341. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 2-3 października br., wybrali Księdza Biskupa na Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

W imieniu Księży Biskupów oraz własnym składamy serdeczne gratulacje i życzymy światła Ducha Świętego w podejmowaniu zadań, wynikających z powierzonych funkcji.


 

                                                                             /-/ + Józef Michalik Metropolita Przemyski    
                                                                            Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


                                                                           /-/ + Stanisław Budzik
                                                                          Sekretarz Generalny

                                                                          Konferencji Episkopatu Polski


Opracował: Ks. Lech Otta na podstawie informacji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
.
. Do góry .
20.09.2020