O patoklimatach na zimowych półkoloniach - Aktualności - KPP Środa Wlkp

Aktualności

O patoklimatach na zimowych półkoloniach

Data publikacji 31.01.2020

Również w 2020 roku Kampania MSWiA trwa . Narkotyki i dopalacze zabijają – o tym przypominają policjanci na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą. 31 stycznia br. uczestnicy półkolonii zorganizowanych w Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. wysłuchali prelekcji policjantów odnośnie tej właśnie tematyki.

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” nadal trwają. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W działania te aktywnie wspierają policjanci średzkiej Policji.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą poruszane są tematy związane z uzależnieniami. Funkcjonariusze przekazują najważniejsze wiadomości na temat dopalaczy i ich złego wpływu na organizm oraz przypominają o odpowiedzialności karnej ciążącej na osobach posiadających środki odurzające. Jednocześnie mundurowi przestrzegają młodych ludzi przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek, uświadamiając jednocześnie, że również osoba nieletnia i małoletnia może trafić przed oblicze sądu w przypadku złamania prawa.

Spotkanie w przedmiotowym zakresie zostało zorganizowane 31 stycznia br. Wzięli w nim udział uczestnicy półkolonii organizowanych w Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. Celem takich spotkań jest kształtowanie wśród młodych ludzi pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań oraz podnoszenie świadomości i wiedzy nastolatków na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. Nie zabrakło też tematów związanych z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych.

20.09.2020